Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

CHARAKTERYSTYKA KOBIET WSPÓŁUZALEŻNIONYCH


Na kartach wielu publikacji, traktujących o tematyce uzależnień od narkotyków, odnaleźć można zagadnienie pt. charakterystyka kobiet współuzależnionych. Zagadnienie to, pojawiło się w psychologii i psychoterapii stosunkowo niedawno. Początkowo terapią obejmowano jedynie osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych, w ogóle pomijano zaś kwestię pomocy ich bliskim oraz rodzinom. Z badań wynika, iż nałóg narkotykowy ma fatalne oddziaływanie nie tylko na osobę uzależnioną, ale i na jej najbliższe otoczenie. To właśnie bliscy muszą często, biernie obserwować, jak ukochana dla nich osoba stacza się na samo dno. Problem ten dotyka szczególnie kobiety, które są w związkach z narkomanami. Wbrew pozorom, nie są to osoby niewykształcone czy posiadające mały potencjał wiedzy oraz świadomości. Jednakże, niszczycielska siła nałogu sprawia, iż same wpadają w jej sidła i nie potrafią pomóc bliskiej im osobie. Wiele z tych kobiet, mimo podejmowania rozpaczliwych prób wyzwolenia swego partnera ze szpon nałogu, kapituluje, gdy wszelkie dostępne dla nich metody, po prostu zawodzą.


Poczucie winy i bezsilność – charakterystyka kobiet współuzależnionych


Kobieta, która obdarza uczuciem swego partnera nie potrafi wyzwolić się z toksycznego związku Początkowo, uzależnienie od opiatów jest  trudne do jednoznacznego rozpoznania. W późniejszym czasie, partner zapewnia ukochaną mu osobę, że są to tylko niewinne eksperymenty. Zaślepienie uczuciem, nie pozwala na obiektywną ocenę sytuacji i poszukania pomocy. Kobiety współuzależnione zaczynają działać dopiero wówczas, gdy bliskie ich sercu osoby, tkwią już bardzo głęboko w nałogu. Wówczas pojawiają się problemy ze zdrowiem i kłopoty, wynikające z nieustabilizowanej sytuacji zawodowej czy finansowej. To wtedy zaczyna pojawiać się przytłaczające poczucie winy i bezsilność. Zamiast pomóc, współuzależniona kobieta przyczynia się do pogłębiania się nałogu.


Najlepszą radą dla kobiet współuzależnionych jest, jak najszybsze przekonanie bliskiej im osoby o podjęciu terapii. Zarówno tej farmakologicznej, jak i behawioralnej. Farmakoterapia, w postaci leku o nazwie NALTREXONE, pozwoli na uporanie się z głodem narkotykowym oraz pomoże w dążeniu do wyzwolenia się z sideł nałogu.