Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

GDZIE SZUKAĆ POMOCY DLA AGRESYWNEGO PACJENTA, UZALEŻNIONEGO OD OPIATÓW


Wiele rodzin zastanawia się, gdzie szukać pomocy dla agresywnego pacjenta, uzależnionego od opiatów. Jednym ze skutków, wynikających z długotrwałego nadużywania opiatów, jest irracjonalne i agresywne zachowanie u niektórych osób, borykających się z tym problemem. Przemoc w rodzinach dotkniętych narkomanią jest bardzo częsta. Osoba uzależniona od narkotyków stosuje wymuszenia, zastraszanie, groźby oraz  ucieka się do rękoczynów. Narkoman często również posuwa się do  przemocy seksualnej lub emocjonalnej w stosunku do osób, z którymi pozostaje w bliskich relacjach – z żoną, partnerką lub towarzyszem życia. Agresja osób uzależnionych wobec członków ich rodzin, zdarza się 2 do 3 razy częściej wśród mężczyzn, niż kobiet. Statystyki wskazują, iż w roku 2010, aż 47% domowych awantur dotyczyło osób z problemem narkomanii. Badanie z 2003 roku dowiodło, iż ponad 80% mężczyzn, którzy zabili lub maltretowali swoją partnerkę były to osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych. Liczba aresztowań osób w nałogu narkotykowym, za przestępstwa,  związane z przemocą w rodzinie, również jest bardzo znaczna i dowodzi, iż problem ten zaczyna dotyczyć coraz większej grupy społeczeństwa. Ofiarami gniewu i agresji ze strony osoby uzależnionej, będącej pod wpływem narkotyków, mogą być członkowie rodziny - matka, dziecko, jak również sąsiedzi oraz najbliższe otoczenie. Zdarza się, iż nałóg narkotykowy zaczyna dotyczyć także samych poszkodowanych, którzy w tej dramatycznej sytuacji,  zaczynają również nadużywać alkoholu lub narkotyków. Dzieje się tak z powodu braku możliwości poradzenia sobie z fizycznym i emocjonalnym bólem, jaki niesie za sobą piętno przemocy domowej. Zażywanie narkotyków pozwala poczuć się silnym i zwiększa poziom adrenaliny, jak również uspokaja.Gdzie szukać pomocy dla agresywnego pacjenta, uzależnionego od opiatów – dostępny zakres środków i metodKażdy atak przemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej powinien być zgłaszany na policję. Ograny ścigania powinny kontrolować poczynania osoby uzależnionej od narkotyków i w razie zagrożenia zdrowia lub życia członków rodziny, w porę interweniować. Osoby zażywające opiaty, które dopuszczają się przemocy i wszczynają regularne awantury, na wniosek sądu mogą zostać przymusowo umieszczone w zakładzie leczniczym oraz poddane badaniom psychiatrycznym.  Zanim jednak dojdzie do tego rodzaju sytuacji warto spróbować przekonać osobę uzależnioną o konieczności podjęcia leczenia. Tego typu rozmowa może być przeprowadzona w obecności psychologa, który będzie wsparciem dla rodziny. Podjęcie terapii, zmierzającej do wyjścia z nałogu, to skuteczna metoda na pozbycie się przymusu zażywania narkotyków. Godna uwagi jest w tej sytuacji skuteczna farmakoterapia lekiem o nazwie Naltrexone. To radykalne rozwiązanie problemu, jakim jest uzależnienie od opiatów. Na każdym etapie leczenia, szczególnie podczas detoksu i po zakończeniu terapii konieczna jest pomoc rodziny i osób bliskich, jednak w tak trudnych przypadkach, gdy doświadczyła ona przemocy i napadów agresji ze strony osoby uzależnionej, powinna także sama poddać się terapii psychologicznej. Ważna jest również specjalistyczna pomoc w zrozumieniu problemu narkomanii oraz metod radzenia sobie z osobą, która znajduje się na etapie wychodzenia z nałogu narkotykowego.


Agresja i przemoc, to elementy, które współistnieją z nałogiem narkotykowym. Zanim przekroczy się prób, za którym samokontrola graniczy z niemożliwym warto skorzystać z farmakoterapii z pomocą leku Naltrexone.