Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

Naltrexone pomaga przezwyciężyć uzależnienie od opioidów


Większość lekarzy specjalistów uważa, iż Naltrexone pomaga przezwyciężyć uzależnienie od opioidów. Dowodem na to mają być wyniki badań przeprowadzone przez National Institute on Drug Abuse (NIDA), jak również Amerykańską Federację Leków.


Zażywanie opioidów - zarówno legalnych, jak i nielegalnych - gwałtownie wzrosło, szczególnie w ostatnich 10 latach. Niektóre z wyżej wymienionych substancji, jako silnie działające środki przeciwbólowe, powodują uczucie błogostanu i euforię, która w konsekwencji może prowadzić do pojawienia się silnego uzależnienia. Osoba zażywająca opiaty, bez względu na to, czy są to substancje naturalne czy syntetyczne, naraża swoje zdrowie i życie. W wielu przypadkach dochodzi bowiem do przedawkowania i w konsekwencji powolnej oraz bardzo bolesnej śmierci osoby uzależnionej od opiatów. Uzależnienie narkotykowe powoduje także szereg perturbacji zdrowotnych, a także powolne wyniszczenie całego organizmu. Nałóg narkotykowy, który nie jest właściwie leczony, nie znika samoistnie, ale rozwija się do tego stopnia, że cała uwaga osoby uzależnionej skupia się wokół przymusu sięgania po wybrane opioidy. Skuteczna pomoc dla osób uzależnionym od opioidów, to farmakoterapia narkotykowa, w której wykorzystuje się nowoczesne i bezpieczne medykamenty. Do tej pory FDA oficjalnie zatwierdziło trzy leki służące go przeprowadzania terapii narkotykowej w  leczeniu uzależnienia od opiatów. Dwa z nich, metadon i buprenorfina, są „agonistami opioidów”, które naśladują wyrzut dopaminy do receptorów opioidowych w mózgu danej osoby. Medykamenty te, poniekąd zastępują efekt, jaki daje zażywanie opioidów przez osoby uzależnione i są skuteczne w działaniu, ponieważ dodatkowo tłumią głód narkotykowy i zapobiegają negatywnym skutkom odstawiennym. Działają poprzez aktywację receptorów opioidowych w mózgu. Są to te same receptory, co aktywowane przez heroinę, oksykodon i inne substancje. Trzeci, oficjalnie dopuszczony do leczenia specyfik, to Naltrexone. Lek ten blokuje działanie opiatów. W przypadku osób, które nie znajdują się pod wpływem opiatów, Naltrekson jest bezpieczny. Jest również ogólnie dobrze tolerowany przez organizm osoby poddającej się terapii narkotykowej.


Naltrekson pomaga przezwyciężyć uzależnienie od opioidów – sposób leczenia potwierdzony naukowoLeczenie narkomanii przy pomocy leku o nazwie Naltrexone jest dopuszczalne w przypadku wielu uzależnionych osób, które przed poddaniem się terapii, powinny przejść proces detoksykacji i przez tydzień powstrzymać się od zażywaniu opioidów. Aby zapobiec pojawieniu się bardzo negatywnych i uciążliwych skutków odstawienia narkotyków u pacjenta poddanego terapii narkotykowej, należy przez zastosowaniem Naltrexone, dokładnie oczyścić organizm z resztek toksyn, opiatów, jak również innych szkodliwych substancji, mogących ujemnie wpływać na samopoczucie konkretnego pacjenta. Historia powstania leku o nazwie Naltrexone sięga lat 60. XX wieku. Naltrekson został wynaleziony w 1963 roku przez Endo Laboratories. W 1984 roku Amerykańska Federacja Leków - FDA oficjalnie zatwierdziła Naltrekson do leczenia uzależnień od heroiny, morfiny i oksykodonu oraz innych niebezpiecznych dla zdrowia i życia opiatów. Warto wspomnieć, iż lek o nazwie Naltrexone jest także dostępny w formie implantu podskórnego. Blokuje on działanie opiatów i tym samym niweluje potrzebę ich ciągłego zażywania, bez względu na fazę uzależnienia czy ilość przyjmowanych jednorazowo dawek. Warto dodać, iż Naltrexone działa na wszystkie opioidy, do których zaliczyć można heroinę, a także różnego rodzaju syntetyczne opioidy, takie jak fentanyl, czy leki przeciwbólowe na receptę - oksykodon (OxyContin®), hydrokodon (Vicodin®), kodeinę, morfinę i inne.


FDA uznało, iż ​​Naltrexone warto jest stosować w połączeniu z terapią behawioralną i hipnoterapią. Poza tym, zdaniem Federacji FDA Naltrekson jest jednym z najbezpieczniejszych leków pomagających skutecznie walczyć z uzależnieniem od opiatów.