Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

NARKOMANIA WŚRÓD STUDENTÓW

Wielu badaczy, uważa, że coraz powszechniejszym problemem staje się narkomania wśród studentów. Okres studiów, to oprócz intensywnej nauki, czas na różnego rodzaju eksperymentowanie. Objawia się ono, nie tylko dużą ilością przypadkowych kontaktów seksualnych, ale i pierwszymi doświadczeniami z zażywaniem narkotyków. Młodzi ludzie, nierzadko po raz pierwszy, opuszczają swoje domy rodzinne i wyrywają się spod ścisłej kurateli swoich rodziców czy opiekunów. Przebywając w akademikach, prawie 100% swojego czasu spędzają z rówieśnikami. Cyklicznie organizowane są różnego rodzaju „parapetówki”, na których dominuje alkohol oraz substancje psychoaktywne. Często, za namową swych nowopoznanych koleżanek i kolegów, młoda osoba zaczyna swoja przygodę z narkotykami. Czasami są to tylko pojedyncze epizody, które po zakończeniu okresu studiów, po prostu odchodzą w zapomnienie. Jednakże, wielu studentów regularnie zażywa narkotyki, powoli wpadając w uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Przyczyny narkomanii wśród osób studiujących

Wśród studentów powszechne jest uzależnienie od opiatów.  Brown sugar, morfina czy opium to narkotyki łatwo dostępne oraz będące w stosunkowo niskiej cenie. Zamożniejsi studenci mogą pozwolić sobie na narkotyki z wyższej półki cenowej, takie jak heroina. Nałóg narkotykowy rodzi się powoli. Młodzi ludzie nie zdają sobie sprawy, iż inicjacja i eksperymentowanie może przerodzić się w regularną potrzebę zażywania substancji psychoaktywnych. Do podstawowych czynników, które generują odruch sięgania po narkotyki wśród studentów zaliczamy m.in.:

·         wpływ grupy rówieśniczej,

·         chęć udowodnienia, że jest się osobą dorosłą,

·         brak stałego dozoru rodziców,

·         przebywanie w środowisku osób, zażywających narkotyki,

·         uczestniczenie w imprezach, na których powszechne jest stosowanie substancji psychoaktywnych,

·         ciekawość i chęć zdobycia nowych doświadczeń,

·         zaległości w nauce i chęć szybkiego nauczenia się ogromnych ilości materiału- tzw. „uczenie się na sesję”,

·         czynniki psychologiczne - stres, kłopoty rodzinne, depresja, zawód miłosny, brak samoakceptacji.

Każdy student, przed podjęciem decyzji o spróbowaniu narkotyków, powinien wiedzieć, iż opiaty można porównać do niekończącego się długu. W dłuższej perspektywie, im częściej je zażywamy, tym więcej ich potrzebujemy. Skutkiem tego stanu jest fakt, iż narkotyki niewiele nam w życiu dają, ale za ich zażywanie, płacimy bardzo wysoką cenę. Warto jednak pamiętać, że zawsze dysponujemy w takiej sytuacji możliwością skorzystania z terapii farmakologicznej, jaką jest wszywka NALTREXONE