Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

Przypadki samookaleczeń i samobójstw pod wpływem narkotyków


Głównym problemem, z którym często spotykają się lekarze pogotowia ratunkowego i oddziałów SOR, są przypadki samookaleczeń i samobójstw pod wpływem narkotyków. Zjawisko to, występuje  na całym świecie i jest związane, nie tylko z zażywaniem substancji odurzających, ale i nadmiernym upojeniem alkoholowym. Według szacunkowych danych, około 20 milionów ludzi na całej kuli ziemskiej, samookalecza się lub próbuje popełnić samobójstwo. Aż 1/3 z nich, jest pod wpływem  środków odurzających. Warto zauważyć, że tylko 30% osób z tej grupy, powraca do pełnego zdrowia. Przekrojowe badania, przeprowadzone przez amerykańskich uczonych, miały na celu określenie częstości występowania i korelacji zachowań autoagresywnych i prób odebrania sobie życia, u osób, będących pod wpływem narkotyków. Zdaniem naukowców, problem ten dotyczy głównie osób po 17 roku życia. Zachowania, prowadzące do samookaleczania są klasyfikowane, jako nieudane próby samobójcze lub narażenie siebie na poważny uszczerbek na zdrowiu. Działania tego typu, wbrew pozorom, nie mają na celu odebrania sobie życia, ale wynikają z zachowań agresywnych i destrukcyjnych. W trakcie przeżywania błogostanu pod wpływem narkotyków, osoba doznaje wizji i halucynacji, mogących zaburzać jej samoświadomość i powodować, że zaczyna ona niszczyć swoje ciało. Zachowania samookaleczające, które występują w czasie odurzenia narkotykami, mogą mieć miejsce w wyniku ranienia się ostrymi przedmiotami, przypalania skóry, wbijania w ciało gwoździ, jak również z użyciem urządzeń eklektycznych np. wiertarki czy lokówki. Ponadto, osoba odurzona może narażać swoje ciało na działanie niskich temperatur oraz powodować złamania i ciężkie obrażenia kończyn dolnych i górnych. Znane są przypadki samookaleczeń w obrębie twarzy, jamy ustnej, nosowej czy małżowin usznych.


Przypadki samookaleczeń i samobójstw pod wpływem narkotyków – przyczyna coraz większej ilości zgonów

Akty samobójcze, to dużo poważniejszy problem, który zdaniem badaczy, również dotyczy osób stosunkowo młodych, zazwyczaj, w wieku 18 – 30 lat. Samobójstwa pod wpływem zażywania narkotyków, to skutek celowego i bezpośredniego narażenia życia na jego utratę. Z badań amerykańskich naukowców wynika, iż w przypadku samobójstw, aż 25% z nich następuje pod wpływem substancji odurzających, w tym heroiny i Brown Sugar. Najczęstszymi formami samobójstwa, dokonywanymi pod wpływem narkotyków są takie działania jak: wyskoczenie z okna wysokiego budynku, śmiertelne ugodzenie się nożem oraz rzucenie się pod rozpędzony samochód czy pociąg. W Teksasie (stan w USA) dużym problemem był odsetek samobójstw  nastolatków, dokonywanych przy pomocy broni palnej oraz myśliwskiej. W Polsce dostęp do tego typu narzędzi jest utrudniony, dlatego też nastolatkowie i młode osoby rzadko giną od ran postrzałowych. Uważa się, iż pojawienie się myśli samobójczych oraz okaleczanie się, będąc pod wpływem narkotyków, jest spowodowane nie tylko złym stanem psychicznym człowieka, ale i zaburzeniami w prawidłowym funkcjonowaniu jego mózgu. Osoba taka nie odczuwa bólu oraz nie ma świadomości, co dzieje się z jej ciałem. Ponadto, omamy słuchowo - wzrokowe często są tak silne, że człowiek traci kontrolę nad swoim umysłem. Zdaniem amerykańskich psychiatrów, narkotyczne wizje są tak realistyczne, że czasem do złudzenia przypominają rzeczywistość. Bywa, iż samookaleczania  lub samobójstwa, to wynik ucieczki/walki z wyimaginowanymi postaciami lub też efekt odczuwania przerażającego lęku. Warto dodać, że większość zachowań samookaleczających i aktów samobójczych, zazwyczaj ma miejsce w momencie zaburzonej świadomości danej osoby. Bywa, iż przyczyną autodestrukcyjnych zachowań jest nakłanianie i namowa osób trzecich, które w chwili popełnienia tych czynów, również znajdują się pod wpływem narkotyków.


Samobójstwa i akty samookaleczenia, to norma wśród osób nadużywających narkotyków. Uzależnienie od opiatów, to silny i śmiertelnie groźny nałóg, wymagający podjęcia radykalnego leczenia. Jedną ze skutecznych metod jest farmakoterapia lekiem Naltrexone, który pomaga w przywróceniu odpowiedniej kondycji fizycznej i psychicznej, u każdego uzależnionego.