Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

Z JAKICH POWODÓW LUDZIE UZALEŻNIAJĄ SIĘ OD NARKOTYKÓWJeśli rozważamy problem, jakim jest zażywanie substancji psychoaktywnych, to warto zastanowić się, z jakich powodów uzależniamy się od narkotyków. Należy rozróżnić dwie zasadnicze kwestie. Pierwsza z nich, to przyczyny działań, jakimi są eksperymenty z narkotykami, a druga, to przyczyny  samego uzależniania się od nich. W ostatnim przypadku, nałóg generują psychofizyczne cechy indywidualne danej osoby, do których zaliczamy :

·         genetyczne skłonności do uzależnień,

·         podatność na wpływy środowiska,

·         słabą wolę,

·         niską odporność na stres,

·         podatność organizmu na daną substancję.

Czynnikami, które zwiększają ryzyko uzależnienia się od substancji psychoaktywnych, są także warunki środowiskowe - brak celu w życiu, wejście w świat przestępczy oraz bezrobocie.

Wpływ domowej atmosfery na uzależnienie od narkotyków

Poszukując przyczyn uzależnienia od opiatów, warto wskazać na przemożny wpływ atmosfery rodzinnej na postawę oraz wybory młodego człowieka. Narkoman to osoba, która może wywodzić się z różnych rodzin. Uzależnienie od opiatów zdarza się, zarówno w bardzo zamożnych rodzinach, jak i tych, podchodzących z marginesu społecznego. Nastolatkowie z bogatych rodzin często sięgają po dużo droższe opiaty , takie jak: heroina, Brown sugar, opium, czy morfina. Bieda i brak pieniędzy powoduje, iż młodzi ludzie sporządzają domowej roboty „kompot”, który pozyskują z maku lekarskiego. W wielu rodzinach narkomania, to tylko jeden z wielu problemów takich, jak: przemoc domowa, alkoholizm oraz inne uzależnienia np. hazard. W rodzinach, gdzie nie ma wzajemnego szacunku, więzi oraz miłości, rodzi się poczucie pustki oraz beznadziei. Pamiętajmy, iż osoba, która nie czuje więzi rodzinnych, poszukuje substytutów uczuć i chwil zapomnienia. Paradoksalnie, uciekając od problemów w domu, wpada ona w sidła niszczycielskiego nałogu, z którego jedyną metodą wyjścia jest podjecie natychmiastowego leczenia.

Należy pamiętać  że na każdym etapie uzależnienia od opiatów można rozpocząć terapię, która zmierza do wyzwolenia się ze szpon nałogu. Jedną z metod leczenia jest ta, oparta na zastosowaniu farmakologii. Nowoczesny lek  NALTREXONE HYDROCHLORIDE pozwala na opanowanie i powstrzymanie chęci zażywania opiatów, nawet u osób silnie uzależnionych.