Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

FAZY ROZWOJU UZALEŻNIEŃ NARKOTYKOWYCH

 

Proces uzależnienia od narkotyków można podzielić na kilka etapów. Trwa latami, bądź też rozwija się w zaledwie kilka do kilkunastu miesięcy. Wszystko zależy od indywidualnych cech osobowych danego człowieka. Naukowo dowiedziono, iż w społeczeństwie istnieją osoby mniej lub bardziej podatne na uzależnienie od substancji psychoaktywnych. Dlatego też ważne jest, aby w porę dostrzec, czy bliska nam osoba nie wchodzi w przypadkiem w któreś, z wymienionych poniżej, stadiów uzależnienia.

6 etapów uzależnienia od narkotyków

W procesie uzależnienia od narkotyków wyróżniamy zazwyczaj 5 lub 6 faz, do których zaliczana jest:

 INICJACJA

To pierwszy kontakt z substancjami psychoaktywnymi w życiu danego człowieka.

 Eksperymentowanie

To drugi etap uzależnienia od narkotyków, który może być bardzo trudny do uchwycenia. Na tym etapie trudno jest określić, czy eksperymentalne lub też „okazjonalne” zażywanie substancji psychoaktywnych zmieni się w coś znacznie poważniejszego. Czasem błędy młodości czy chwilowa słabość są zdarzeniami incydentalnymi i nigdy już się nie powtarzają. Ta faza często stanowi również preludium do dalszego rozwoju uzależnienia.

Regularne stosowanie

Na tym etapie dana osoba zaczyna traktować zażywanie narkotyków, jako coś normalnego i oczywistego. Substancje psychoaktywne stają się nowym, stałym elementem dotychczasowego życia. Ta faza jest równie trudna do rozpoznania, jak poprzednia. Osoby, zażywające narkotyki ukrywają przed bliskimi i rodziną fakt, iż w codziennej egzystencji towarzyszą im substancje psychoaktywne. W tym czasie można ocenić czy próby odstawienia narkotyków skutkują coraz większą potrzebą ich ponownego zażycia. Faza ta może wiązać się z czasową abstynencją, ale są to bardzo krótkotrwałe okresy, po których następuje nieuchronny powrót do zażywania substancji narkotykowej.

                                                                                                                                             Nadużywanie

Osoba w tej fazie uzależnienia przyjmuje coraz większą dawkę narkotyków. Skróceniu ulegają  także okresy względnej abstynencji. Na tym etapie widać już wyraźne zmiany w zachowaniu i wyglądzie danej osoby. Organizm, przyzwyczajony do  substancji psychoaktywnej, zaczyna domagać się jej w coraz większych ilościach.

 Uzależnienie

Jest to faza zdecydowanego fizycznego oraz psychicznego uzależnienia od danej substancji psychoaktywnej. Następują bardzo poważne zmiany w zachowaniu oraz wyglądzie. W tej fazie należy natychmiast zacząć szukać specjalistycznej pomocy, która jest w stanie spowolnić lub całkowicie zatrzymać dalszy rozwój procesu uzależnienia.

 Nałóg

Nieustanne nadużywanie substancji psychoaktywnych zawsze prowadzi do całkowitego uzależnienia, zwłaszcza, gdy osoba ta przeszła już wszystkie powyższe etapy. Jedyną formą pomocy jest zmiana dotychczasowego modelu życia, w wyniku profesjonalnego leczenia uzależnienia od narkotyków.

Należy pamiętać, że niezależnie od tego, w jakiej aktualnie fazie uzależnienia znajduje się dana osoba, to proces ten może w każdej chwili zacząć podlegać dalszemu rozwojowi. Inicjacja i eksperymentowanie nie warunkują powstania uzależniania, ale są do niego doskonałym wstępem. Najskuteczniejszą formą walki z nałogiem jest wszywka NALTREXONE.